• 1

Tongenslijpers

08 april 2017 - Tongenslijperstocht

Op Zaterdag 08 april gaat onze 25ste editie van de Tongenslijperstocht door in Denderbelle, deelgemeente van Lebbeke. We vertrekken vanuit de kantine van het Speelplein, Dorp te Denderbelle. Starten kan van 7:00 tot 15:00 uur. Afstanden 6,11,16 en 21 km.

Er kan vanaf de 11 km ook gestart worden in de rustpost van de gemeenteschool Boonwijk GPS adres: Robert Ramlotstraat 5 9200 Dendermonde, er is voldoende parking in de omgeving.

De treinreizigers kunnen ook starten in deze rustpost, deze ligt op 800m van het station van Dendermonde volgt de gele pijltjes tot aan de rustpost.

Als Lebbeekse wandelclub zorgen wij ervoor dat elke deelgemeente eens per jaar in de kijker geplaatst wordt. Voor de 25ste maal reikt het landelijke Denderbelle ons het parkoers aan voor de Tongenslijperstocht. De naam verwijst naar een driedelige beeldengroep. Dit beeld van kunstenaar Patrick Heuvinck symboliseert de laster en achterklap die liefst aan banden wordt gelegd in onze maatschappij en veel onheil kan aanrichten, De wandelaars kunnen dit beeld bewonderen aan het mooi gerestaureerd oud gemeentehuis.

tongenslijpers2

tongenslijpers 

Onze parcoursmeester Ludo Pissens heeft volgende mooie parcours voor ons uitgetekend:

De 6 km start langs de Martinuskapel en de oude pastorie volgen eerst een gedeelte van de andere afstanden, en wandelen dan volledig in het groen langs de Steenkouter met zijn uniek kapelletje het natuurreservaat Bellebroek in. Bellebroek is sinds mensen heugenis een vochtig laag gelegen gebied met voornamelijk hooilanden. Het is een zeer open gebied van130ha met een randzone van populier en elzenbossen. Het gebied wordt door talrijke grote en kleine beken doorsneden. Bij hoge waterstand van Dender en overstromingsgevaar wordt het broek als pot polders gebruikt. We volgen geruime tijd het rondom belle wandelpad over slingerende smalle paden tussen de weiden en de velden Een streepje asfalt brengt ons terug langs de Dender. Langs het sas van Denderbelle. Een grasweg langs de Dender neemt ons mee. We volgen de rivier met ondertussen een mooi panorama op de kerktoren van Mespelare dat ons op de Vossenwegel route afzet. Over vondelpaden langs knotwilgen en knotelzen wandelen we naar de aankomst.

De 11 km volgt eerst gedeeltelijk de 6km maar gaan dan samen met de grotere afstanden langs de natuurwegels van de Steenbeek, de Vondelbeek en de wachtbekkens van de Moerstraat naar de rustpost in de Gemeenteschool in de Boonwijk. De lus die nu volgt loopt via de potpolder van Bellebroek deze schenkt ons weer natuur en rust richting de aankomst.
De 16Km volgt eerst hetzelfde traject als de 11km tot aan de rustpost. We maken dan een extra Dendermondse lus die een ongerept stuk natuur volgt. Via de dijken van de nieuwe Dender wandelen we langs het pas aangelegde geboortebos naar de Brusselse Forten en keren terug langs het gehucht de Boonwijk met zijn appartementen in het teken van enkele tripfiguren naar de rustpost. Na de rustpost wandelen we weer mee met de 11km.

De 21 km volgt dezelfde route als de 16km maar deze maken nog een ommetje in het eerste gedeelte langs het natuurgebied van de Vondelbeek. Na de rustpost maken zij nog een extra lus langs het waterzuiveringstation en de natuurwegels van de Dender naar de rustpost. Na de rustpost gaan we samen met de andere afstanden naar de aankomst.tongenslijpers1

 • Onze 25ste Tongenslijperstocht gaat door met de steun van ons gemeentebestuur.
 • Traditiegetrouw steekt ook peperkoek Vondelmolen een handje toe en zorgt voor een attentie.
 • Om het uur is er ook een verloting van fles streekbier Vicaris.

Langs deze weg dan ook een hartelijke dank u wel aan onze sponsors Vondelmolen en Brouwerij Vicaris. Net zoals verleden jaar zijn er de lekkere pannenkoeken in de startplaats.

Meer info bij Ludo Pissens op 0474 995645

Afdrukken E-mail

Wandelclub Denderklokjes!

Onze naam

 • De stroom de DENDER vloeit door een deelgemeente van Lebbeke, namelijk DENDERbelle
 • Het woord KLOK is een ander woord voor een bel - DenderBELLE
 • Vandaar de naam Dender-Klok, en de afgeleide en beter klinkende naam: DENDERKLOKJES

Door 5 wandeltochten te spreiden over het ganse wandeljaar, bieden we iedere deelnemer een aangenaam en fraai stukje natuur.

Onze tochten worden zodanig uitgestippeld dat ook de bezienswaardigeden van Lebbeke en zijn deelgemeenten in de kijker staan.

Jaarlijks organiseren we 4 avondwandelingen in groepsverband en we maken ook zo'n 4-tal busreizen

Wat kost 1 jaar lidmaatschap

 • 15,00 euro 1ste en 2de lid van het gezin
 • 13,00 euro vanaf het 3de lid van hetzelfde gezin

Aarzel niet en geniet van deze voorwaarden !!!
Wens je meer info, contacteer één van onze bestuursleden.

Bankrekening Denderklokjes Lebbeke:

 • IBAN: BE90 7372 0506 6632

Wie zijn wij?

In november 1988 werd onze wandelclub opgericht onder de naam "Wandel en Jogging Club Denderklokjes".

Eind december 1988 verscheen het eerste clubblad: een wandelkalender voor januari/februari 1989 van 2 pagina's. De eerste wandeltocht werd ingericht op 4 mei 1989 en trok 309 deelnemers. De eerste ledenlijst telde 37 wandelaars, vandaag tellen we 520 leden.

Op onze tochten die we jaarlijks organiseren ontvangen we meer dan 5.000 wandelaars en we groeien nog steeds .....

Het bestuur

 • Voorzitter: Ludo Pissens
 • Secretaris: Dany Mertens
 • Penningmeester: L. Vandemeerssche
 • Feest/Pers: Annitta Van Den Vreken
 • Communicatie: Ingrid Van Den Broeck
 • Busreizen: Dany Mertens
 • Parkoermeester: Ludo Pissens
 • Kledij: Ann Van Hemelrijck
 • Materiaal: Paul Van Kerckhove